Informace o Cookies

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů, které od Vás získá internetový obchod vsechnodooken.cz provozovaný na www.vsechnodooken.cz (dále jen „webová stránka“), společností MW GROUP s.c. W. Patro, M. Jakubiec v ulici Lelewela 23/25 v Bielsko Biała 43-300 (dále jen „internetový obchod“).

Internetový obchod vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil respektování soukromí a ochranu osobních údajů poskytovaných při používání webové stránky a při nakupování v obchodě, a za tímto účelem přijímá veškerá nezbytná opatření.

Jaké údaje shromažďuje internetový obchod automaticky při používání webové stránky?

Internetový obchod neshromažďuje automaticky žádná data, s výjimkou těch, která jsou obsažena v cookies při používání webové stránky, informace o nich jsou uvedeny níže v zásadách používání cookies.

Jaká data shromažďuje internetový obchod během registrace a nákupů?

V případě nákupů a procesu registrace na webové stránce od Vás bude internetový obchod prostřednictvím webové stránky a jiných forem komunikace shromažďovat následující osobní údaje:
1) jméno, příjmení,
2) adresu trvalého pobytu,
3) korespondenční adresu, pokud se liší od registrované adresy,
4) e-mailovou adresu,
5) telefonní číslo.

Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, ale nutné pro registraci a nákup na webové stránce.

Marketing internetového obchodu

Pokud jste udělili souhlas s přihlášením k odběru newsletteru, zadaná e-mailová adresa bude použita pro marketingové účely propagace našich produktů vsechnodooken.cz. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Poskytování informací

Internetový obchod může sdílet údaje shromážděné od Vás se spolupracujícími subjekty dodávajícími zboží – kurýrními společnostmi a provozovateli online plateb – za účelem plnění smlouvy. V takových případech je množství přenesených údajů omezeno na požadované minimum.

Informace, které poskytnete, mohou být navíc zpřístupněny příslušným orgánům veřejné správy, pokud to vyžadují příslušné zákony.

Technická opatření a Vaše povinnosti

Internetový obchod vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil Vaše údaje a chránil je před činnostmi třetích stran. K ochraně Vašich údajů používáme všechna nezbytná bezpečnostní opatření pro servery, připojení a webové stránky, zejména použití zabezpečeného šifrovaného připojení.

Všechna připojení související s výkonem elektronických plateb, které provedete, pokud zvolíte tuto možnost či se zaregistrujete a zadáte objednávku, budou provedena prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného připojení.

Opatření, která přijmeme, se však mohou ukázat jako nedostatečná, pokud sami nebudete dodržovat bezpečnostní pravidla. Zejména musíte zachovat důvěrnost svého přihlašovacího jména a hesla k webové stránce a nesdělit je třetím stranám. Pamatujte, že internetový obchod vás nebude žádat o jejich poskytnutí, kromě případů, kdy se přihlašujete na webovou stránku. Abyste zabránili použití svého účtu neoprávněnými osobami, po použití webové stránky se odhlaste.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Po přihlášení se k webové stránce pomocí své e-mailové adresy a hesla máte možnost kdykoli si prohlížet a upravovat své údaje. V případě, že své heslo zapomenete nebo budete mít jiné problémy s přihlášením, nás kontaktujte na: bok@oslonaokna.pl

Máte právo vyžádat si informace o údajích, které o vás uchováváme, jakož i právo na změnu, zablokování nebo vymazání údajů, či právo na opravu chyb, doplnění nebo aktualizaci Vašich údajů.

Máte také možnost vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na: bok@oslonaokna.pl.

Jiné webové stránky

V rámci webové stránky se mohou čas od času objevit odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na naší webové stránce a internetový obchod na ně v žádném případě nedohlíží. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a doporučujeme, abyste si je před návštěvou přečetli. Internetový obchod nenese odpovědnost za pravidla nakládání s údaji na těchto webových stránkách.

Dotazy a připomínky

Dotazy a připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů lze zaslat na adresu: bok@oslonaokna.pl


Zásady používání cookies vsechnodooken.cz

Tyto zásady používání cookies definují pravidla pro ukládání a přístup k informacím na zařízeních uživatele pomocí souborů cookie, pro poskytování elektronických služeb požadovaných uživatelem prostřednictvím stránek www.vsechnodooken.cz, které vlastní společnost MW GROUP s.c. W. Patro, M. Jakubiec se sídlem v Bielsko-Biała (43-300), ul. Lelewela 23/25.

I. Definice:

  1. Správce – www.vsechnodooken.cz vlastněné společností MW GROUP s.c. W. Patro, M. Jakubiec se sídlem v Bielsko-Biała (43-300), ul. Lelewela 23/25, která poskytuje elektronické služby a ukládá informace na zařízeních uživatele a přistupuje k nim.
  2. Cookies – informační data, zejména malé textové soubory, uložené a uchovávané v zařízeních, jejichž prostřednictvím uživatel používá webové stránky služby.
  3. Cookies správce – cookies odeslané správcem v souvislosti s poskytováním elektronických služeb správcem prostřednictvím služby.
  4. Externí cookies – cookies odeslané partnery správce prostřednictvím webové stránky služby.
  5. Služba – webové stránky nebo aplikace, na kterých správce provozuje internetovou službu a provozuje je v doméně www.vsechnodooken.cz
  6. Zařízení – elektronické zařízení, jehož prostřednictvím získává uživatel přístup ke službě.
  7. Uživatel – subjekt, kterému mohou být v souladu s Obchodními podmínkami a právními předpisy poskytovány služby elektronicky, nebo se kterým může být uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb.

II. Typy použitých cookies

1. Cookies používané správcem jsou pro zařízení uživatele bezpečné. Zejména není možné, aby tímto způsobem vstupovaly do uživatelských zařízení viry nebo jiný nežádoucí software či malware. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný uživatelem a přizpůsobit službu jednotlivě každému uživateli. Cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, dobu uložení v zařízení a přidělenou hodnotu.

2. Správce používá dva typy cookies:
a.  Relační cookies: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou poté trvale odstraněny z paměti zařízení. Mechanismus relačních cookies neumožňuje shromažďování žádných osobních údajů ani důvěrných informací ze zařízení uživatele.
b. Trvalé cookies: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam, dokud nejsou odstraněny. Ukončení relace prohlížeče nebo vypnutí zařízení je ze zařízení uživatele nevymaže. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje shromažďování žádných osobních údajů ani důvěrných informací ze zařízení uživatele.

3. Uživatel má možnost omezit nebo zakázat přístup cookies k jeho zařízení. Pokud použijete tuto možnost, bude možné používání služeb s výjimkou funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookie.

III. Účely, pro které se cookies používají

1. Správce používá vlastní cookies pro následující účely:
a) Konfigurace služby a přizpůsobení obsahu webových stránek služby preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek služby.
b) Rozpoznávání zařízení uživatele služby a jeho umístění a správné zobrazování webové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám.
c) Zapamatování nastavení zvolených uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. pokud jde o vybraný jazyk nebo region, ze kterého uživatel pochází.
d) Zapamatování si historie navštívených stránek ve službě za účelem doporučení obsahu.
e) Velikost písma, vzhled webové stránky apod.
f) Ověření uživatele ve službě a zajištění relací uživatelů ve službě.
g) Udržování relace uživatele služby (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce služby.
h) Správná konfigurace vybraných funkcí služby umožňující zejména ověření pravosti relace prohlížeče.
i) Optimalizace a zvyšování efektivity služeb poskytovaných správcem.
j) Implementace procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek.
k) Přizpůsobení obsahu webových stránek služby podle preferencí uživatele a optimalizace používání webových stránek služby. Tyto soubory umožňují zejména rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a správně zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám.
l) Správné fungování partnerského programu umožňující zejména ověření zdrojů přesměrování uživatelů na stránky služby.
m) Zapamatování polohy uživatele.
n) Správná konfigurace vybraných funkcí služby umožňující zejména upravit informace poskytované uživateli s přihlédnutím k jeho umístění.
o) Analýza, průzkum a audit sledovanosti a vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé služby používají stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.
p) Poskytování reklamních služeb a přizpůsobování reklam na služby a produkty třetích stran prezentované prostřednictvím služby.
q) Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti služby.

2. Správce služby používá externí soubory cookie pro následující účely:
a) prezentace multimediálního obsahu na stránkách Servisu stažených z externího servisu:
a) Prezentace multimediálního obsahu na stránkách služby stažených z externích služeb:
- www.youtube.com [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

b. Shromažďování obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů:
- Google Analytics [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]
- Gemius Traffic [správce souborů cookie: Gemius S.A. se sídlem ve Varšavě]
- Stat24 [správce souborů cookie: Redefine Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě]
- KissMetrics [správce souborů cookie: Space Pencil, Inc. se sídlem v USA]

c) Prezentace reklam přizpůsobených preferencím uživatele pomocí online reklamního nástroje:
- Google AdSense [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]
- Reklamní síť [správce souborů cookie: Internetowy Dom Mediowy net S.A. se sídlem ve Varšavě]

d. Přihlášení ke službě pomocí sociální sítě:
- Facebook Connect [správce souborů cookie: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku]
- Google [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

e.) Používání interaktivních funkcí za účelem popularizace služby pomocí sociálních sítí:
- plus.google.com [správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA]
- Facebook.com [správce souborů cookie: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku] Irlandii]
- LinkedIn.com [správce souborů cookie: LinkedIn Ireland Limited se sídlem v Irsku]

f) Zobrazení názorů na webových stránkách služby, které jsou staženy z externí webové služby:
- opineo.pl [správce souborů cookie: Opineo Sp. z o.o. se sídlem ve Vratislavi]

g) Používání funkcí k usnadnění komunikace prostřednictvím webových stránek služby, které jsou staženy z externí webové služby:
- skype.com [správce souborů cookie: Microsoft Corporation se sídlem v USA]

IV. Možnosti stanovení podmínek ukládání nebo přístupu pomocí cookies

1. Uživatel může nezávisle a kdykoli změnit nastavení cookies a upřesnit podmínky jejich ukládání a přístupu k zařízení uživatele pomocí cookies. Změny nastavení uvedených v předchozí větě může uživatel provést pomocí nastavení webového prohlížeče nebo pomocí konfigurace služby. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovala automatické zpracování souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo aby o nich byl uživatel informován pokaždé, když jsou soubory cookie umístěny na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a metodách nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

2. Uživatel může soubory cookie kdykoli smazat pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá.

3. Omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách služby